0912232334

Đào Tạo “Kỹ Năng Phục Vụ Khách Hàng” Cho Toyota Tân Cảng

Ngày 08 / 07 / 2103 tại Trụ Sở Chính, Công ty Toyota Tân Cảng đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Phục Vụ Khách Hàng ” cho toàn thể các nhân viên của Công ty.
Khóa học đã trang bị những kiến thức thiết thực, giúp cho tất cả các Học viên nâng cao nhận thức và kỹ năng  trong việc tạo ra những lợi thế cạnh tranh với những nét khác biệt và mang bản sắc riêng trong cung cách phục vụ của Toyota Tân Cảng
Các học viên cùng nhau đóng vai các tình huống thực tế trong việc phục vụ để trao đổi và rút kinh nghiệm . Sau đó, Chuyên gia đúc kết các cách thức phục vụ tối ưu nhằm tạo ra những giá trị vượt trội trong việc đáp ứng những mong đợi ngày càng cao của khách hàng.
Một số hình ảnh tiêu biểu tại khóa đào tạo:
Toàn thể nhân viên cùng Diễn giả khởi động đầu buổi học
Diễn giả Trần Đình Tuấn chia sẻ những khó khăn trong chăm sóc khách hàng cùng nhóm 1 Toyota
Các thành viên trong nhóm làm việc rất nghiêm túc, được điều tiết bởi nhóm trưởng
Các
Các nhóm cùng nhau giải quyết khó khăn với Diễn giả Trần Đình Tuấn
Nhóm 2 Toyota dù rất nỗ lực nhưng vẫn chưa đưa ra nhiều tình huống thực tế gặp phải

Nhóm 3 Toyota các thành viên đang nhờ sự trợ giúp của Chuyên gia
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}