0912232334

Đào Tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống” Cho Bệnh Viện Quân Y 108

Ngày 11 tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội, Bệnh Viện Quân Y 108 đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo ” Kỹ Năng Giao Tiếp Và Xử Lý Tình Huống

[su_note note_color=”#d7edf6″]Bệnh viện Trung ương quân đội 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía bắc, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao Đảng – Nhà nước, và các đối tượng khác. Xem chi tiết tại: www.benhvien108.vn [/su_note]
Một số hình ảnh tại chương trình đào tạo:
dao-tao-benh-vien-108
 Hình ảnh lớp học và Chuyên gia đào tạo Trần Đình Tuấn (trandinhtuan.edu.vn) đào tạo cho học viên

  Gửi nhu cầu đào tạo Inhouse  

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}