0912232334

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Làm Viêc Nhóm, Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian cho Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện 1

Tại Hà Nội, Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện 1 ( PCC1 ) đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức “Chương trình đào tạo Kỹ Năng Làm Viêc Nhóm, Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian” dành cho tất cả các Anh Chị Cán Bộ Quản Lý và Chuyên Viên của Công ty
PCC1 trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển và được xếp hạng 185 trong Top 500 Doanh Nghiệp Tư Nhân lớn nhất Việt Nam với quy mô hơn 20 đơn vị thành viên và đạt doanh thu mỗi năm trên 3000 tỷ đồng
Hình ảnh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện 1:

Chương trình đào tạo Kỹ Năng Làm Viêc Nhóm, Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian cho Công Ty Cổ Ph by Cuộc Sống Đúng Nghĩa

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}