0912232334

Chương trình đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình tại Hà Nội

Từ ngày 16 / 06 / 2014 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Thuyết trình cho các Học viên dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Trần Ngọc Thiện. Giao tiếp và thuyết trình là kỹ năng mềm quan trọng và thuyết yếu mỗi cá nhân cần trang bị. Thực tế các cá nhân, doanh nhân thành đạt đều có khả năng thuyết trình và giao tiếp giỏi, khéo léo, và đa số họ đều rèn luyện rất nhiều.

Một số hình ảnh từ Chương trình :
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}