0912232334

Chương trình Đào Tạo Kèm Cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình tại Hà Nội

Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 12 năm 2014 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình Đào Tạo Kèm Cặp Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết  Trình dành cho các Anh Chị học viên tại khu vực phía Bắc.
Một số hình ảnh từ Chương trình :

Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại Doanh nghiệp:

đào tạo bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – đào tạo thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

Xem thêm thông tin Cuộc Sống Đúng Nghĩa tại:

www.cuocsongdungnghia.com – Facebook.com/Cuocsongdungnghiagroup –Youtube.com/cuocsongdungnghia

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}