0912232334

Chương trình đào tạo cho Công Ty BourBon Bến Lức Long An

Tại Long An, Công Ty BourBon Bến Lức đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng giao tiếp và thuyết trình thuyết phục cho toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của Công ty

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}