0912232334

Đào tạo lớp Kỹ năng “Bán hàng chuyên nghiệp” tại TPHCM

Ngày 7, 8, 9.07.2014  Trung tâm đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức khóa học “kỹ năng  Bán hàng Chuyên nghiệp” cho các học viên đăng ký tại TPHCM, chương trình nhằm giúp các học viên có thêm kiến thức về bán hàng chuyên nghiệp và giải quyết các vấn đề thực tế liên quan đến bán hàng để áp dụng vào công việc. Chương trình được hướng dẫn bởi chuyên gia đào tạo Lê Đại Ngọc.

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}