0912232334

Đào tạo Kỹ năng huấn luyện cho các Giáo viên của Trung Tâm Tư Vấn Tâm Lý – Đào Tạo Kỹ Năng Phượng Hồng

Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 07 tại Thành Phố Hải Phòng, Trung Tâm Tư Vấn Tâm Lý – Đào Tạo Kỹ Năng Phượng Hồng đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo kỹ năng huấn luyện cho các Giáo viên của Trung Tâm.
Một số hình ảnh từ Chương trình :

Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại Doanh nghiệp:

Kỹ năng bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – Kỹ năng thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

Xem thêm thông tin Cuộc Sống Đúng Nghĩa tại:

www.cuocsongdungnghia.com – Facebook.com/Cuocsongdungnghiagroup –Youtbue.com/cuocsongdungnghia

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}