0912232334

Chương trình đào tạo Kỹ năng Giao Tiếp và Kỹ năng Phỏng Vấn – Tuyển Dụng cho Đại học FPT

Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 12, Trường Đại Học FPT phối hơp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức chương trình đào tạo Kỹ năng Giao Tiếp và Kỹ năng Phỏng Vấn – Tuyển Dụng dành cho toàn thể các Sinh Viên năm 4 của Nhà Trường.

Một số hình ảnh từ Chương trình

Các Chương trình đào tạo thường xuyên đào tạo tại Doanh nghiệp:

đào tạo bán hàng  – Kỹ năng giao tiếp – đào tạo thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

Xem thêm thông tin Cuộc Sống Đúng Nghĩa tại:

www.cuocsongdungnghia.com – Facebook.com/Cuocsongdungnghiagroup –Youtube.com/cuocsongdungnghia

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}