0912232334

Đào Tạo Public Tại Hà Nội: Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Khóa 22-08-2-16

Ngày 22 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình dành cho tất cả các Anh Chị tại Khu vực Phía Bắc
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
Hình Ảnh Lớp Học Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết trình ngày 22-08-2016 by Cuộc Sống Đúng Nghĩa Training

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}