0912232334

Đào Tạo Public Hà Nội: “Kỹ năng bán hàng và Chăm sóc khách hàng” Khóa 29-08-2016

Ngày 29 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo đã tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Bắc
Tham khảo chương trình đào tạo: https://cuocsongdungnghia.com/ky-nang-ban-hang
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 
Hình Ảnh Đào Tạo Public Bán Hàng tại Hà Nội Ngày 29-08-2016 Xem thêm

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}