0912232334

Đào tạo “Kỹ năng quản lý hiệu quả” cho đội ngũ Quản lý Công ty T&M

Tại TPHCM, Công Ty T&M đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả dành cho các Anh Chị Quản Lý của Công ty
==> Tham khảo thêm chương trình đào tạo: Kỹ năng làm việc hiệu quả cho quản lý lãnh đạo
Một số hình ảnh của Chương trình đào tạo :

Hình Ảnh Hình ảnh đào tạo tại Công Ty T&M

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}