0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Huấn Luyện Nhân Viên Cho Lãnh Đạo EVN-ICT

Tại TPHCM, Công ty EVN – ICT đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên cho các Cán Bộ Quản Lý của Công ty

Môt số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

 

 

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}