0912232334

Đào tạo “Kỹ năng Giao tiếp và Xử lý tình huống” cho Điều Dưỡng Viên Bệnh Viện 108 Lần 10

Ngày 29 tháng 08 năm 2016 tại Hà Nội, Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo Kỹ năng Giao tiếp và Xử lý tình huống lần thứ 10 dành cho tất cả các Anh Chị Điều Dưỡng Viên.

banner-top

Tin Đào tạo Bênh Viện Trung Ương Quân Đội 108 lần 9Tin Đào tạo Bênh Viện Trung Ương Quân Đội 108 lần 8

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Hình Ảnh Đào Tạo Cho Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 Lần 10 by Đào Tạo Inhouse

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}