0912232334

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và thuyết trình TP.HCM khóa 17-09-2016

Ngày 17 tháng 09 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình dành cho các Ann Chị tại khu vực Phía Nam

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}