0912232334

Đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình” Public tại TP.HCM khóa 06/06/2016

Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 06 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp dành cho tất cả các Anh Chị Học Viên tại khu vực phía Nam

Chương trình đào tạo Kỹ năng giao tiếp và trình bày thuyết phục được khai giảng thường xuyên hàng tháng tại TP.HCM và Hà Nội.

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}