0912232334

Đào Tạo “Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình” cho Công Ty Nutricare

Tại Hà Nội, Công Ty Nutricare đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp dành cho tất cả các Cán Bộ Quản Lý Và Nhân Viên của Công ty,

 Quý Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho nhân viên công ty liên hệ với Cuộc Sống Nghĩa để trao đổi về nhu cầu và thuyết kế chương trình đào tạo phù hợp

Hotline: 0916.720000 (Vân Anh) – Email: daotao@kynang.edu.vn
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

Đào tạo cho Nuticare by Cuộc Sống Đúng Nghĩa

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}