0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Nhân Viên Tập Đoàn Coteccons

Tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã phối hợp với Tập Đoàn Coteccons tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử dành cho toàn bộ các Bạn Thực Tập Viên của Tập Đoàn

Hiện Coteccons là một Tập Đoàn hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Tập Đoàn luôn chú trọng đến công tác tuyển dụng và đào tạo, đặc biệt là đội ngũ nhân lực trẻ và nhiệt huyết.
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}