0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Cho Công ty PVI OIL Phú Yên

Tại Thành Phố Tuy Hoà – Phú Yên, Công Ty PVI OIL Phú Yên phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Ứng Xử Chuyên Nghiệp dành cho tất cả các Cán Bộ Công Nhân Viên của Công ty.

Các chương trình đào tạo inhouse Cuộc Sống Đúng Nghĩa đang triển khai

  • Kỹ năng giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp và hiệu quả
  • Kỹ năng trình bày và thuyết trình trước đám đông
  • Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
  • Kỹ năng đàm phán thương lượng và giao tiếp trong kinh doanh
  • Kỹ năng làm việc hiệu quả dành cho lãnh đạo
  • Kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng đội ngũ
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo
  • Tư vấn và triển khai văn hóa doanh nghiệp

Liên hệ qua hotline: 0916.72.0000 hoặc qua email: daotao@kynang.edu.vn để trao đổi, tư vấn, thiết kế chương trình phù hợp cho doanh nghiệp.

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}