0912232334

Đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên Công ty English24h

Tại TPHCM, Công ty English24h phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Qua Điện Thoại dành cho tất cả các nhân viên của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo:

 

Not found