0912232334

Đào Tạo Inhouse Công Ty BAT: Kỹ năng bán hàng hiệu quả

Sau Chương trình Phát Huy Nội Lực – Gấn Kết Đội Ngũ, tại Hà Nội Công ty Cổ Phần BAT tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả dành cho đội ngũ quản lý và nhân viên kinh doanh của Công ty
Xem thêm chương trình đào tạo bán hàng: kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}