0912232334

Đào Tạo CTy CP Muối Spa: Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả

Tại Hà Nội, Công Ty Cổ Phần Muối Spa phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA Tổ Chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng dành cho tất cả các Quản Lý và Chuyên viên của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

Hình Ảnh Đào Tạo Cho Cty CP Muối SPA Cuộc Sống Đúng Nghĩa

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}