0912232334

Đào tạo cho BIDV Hồ Chí Minh: “Kỹ năng truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên”

Sau Chương trình đầu tiên tại Hà Nội, tại Khách Sạn Sen Việt Quận 3 – TPHCM, Ngân Hàng BIDV tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo : Kỹ Năng Truyền Lửa Và Tạo Động Lực Cho Nhân Viên dành cho tất cả các Anh Chị Quản Lý thuộc khu vực phía Nam
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}