0912232334

Đào Tạo Bán Hàng Cho Đội Ngũ Kinh Doanh Khối OTC Của Đài Bắc Group

Tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tiếp tục đào tạo cho toàn thể đội ngũ kinh doanh Khối OTC  của Đại Bắc Group dưới sự hướng dẫn của Chuyên Gia Đào Tạo Trần Đình Tuấn

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}