0912232334

DÀNH CHO NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC

Hãy bắt đầu với định nghĩa cơ bản: Nguyên tắc đạo đức là tiêu chuẩn đúng và sai phổ quát quy định các loại hành vi mà một công ty hoặc người có đạo đức nên và không nên thực hiện. Những nguyên tắc này cung cấp hướng dẫn để đưa ra quyết định nhưng cũng thiết lập các tiêu chí mà những quyết định của bạn sẽ được những người khác đánh giá.

Trong kinh doanh, cách mọi người đánh giá tính cách của bạn rất quan trọng cho sự thành công bền vững bởi vì đó là cơ sở của niềm tin và sự tín nhiệm. Vì vậy, những giám đốc điều hành thành công cần phải quan tâm tới cả tính cách và danh tiếng của họ. Như vậy, danh tiếng của bạn hoàn toàn là một chức năng của nhận thức (nghĩa là, người ta có nghĩ rằng ý định và hành động của bạn có đáng kính trọng và có đạo đức không). Trong khi đó, tính cách của bạn được xác định và được định nghĩa bởi những hành động của bạn (nghĩa là, hành động của bạn có đáng kính trọng và có đạo đức) theo như 12 nguyên tắc đạo đức sau.

1/ Hãy trung thành với khuôn khổ các nguyên tắc đạo đức khác

Những chuyên viên có đạo đức chứng minh sự tin cậy bằng cách trung thành với tổ chức của họ và người họ làm việc cùng. Những chuyên viên có đạo đức đặt việc bảo vệ và thúc đẩy các lợi ích hợp pháp và chính đáng của công ty và các đồng nghiệp của họ ở vị trí giá trị cao. Họ, tuy nhiên, không đặt lòng trung thành của họ trên các nguyên tắc đạo đức khác hoặc sử dụng lòng trung thành đối với những người khác như một cái cớ cho hành vi bất lương. Những chuyên viên có đạo đức chứng minh lòng trung thành bằng cách bảo vệ khả năng của họ để tạo ra phán quyết chuyên nghiệp độc lập. Họ tránh những xung đột lợi ích và họ không sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin từ niềm tin cho lợi ích cá nhân. Nếu họ quyết định chấp nhận việc làm khác, những chuyên viên có đạo đức sẽ đưa ra thông báo hợp lý, tôn trọng thông tin độc quyền của sếp cũ, và từ chối tham gia vào bất kỳ các hoạt động mà tận dụng quá mức các vị trí trước đây của họ.

 

2/ Duy trì tính liêm khiết cá nhân

Những chuyên viên có đạo đức nhận được sự tin tưởng từ người khác nhờ vào tính liêm khiết cá nhân. Tính liêm khiết đề cập đến sự toàn vẹn trong tính cách được chứng minh bởi tính nhất quán trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Duy trì tính liê khiết thường phải đòi hỏi lòng dũng cảm đạo đức, sức mạnh nội tâm để làm điều đúng ngay cả khi phải trả giá nhiều hơn họ muốn. Sống theo các nguyên tắc đạo đức dù cho áp lực lớn cũng phải làm khác đi. Những chuyên viên có đạo đức rất nguyên tắc, cao quý, ngay thẳng và tỉ mỉ. Họ đấu tranh cho niềm tin của họ và không hy sinh nguyên tắc vì thủ đoạn.

3/ Hãy chịu trách nhiệm

Những chuyên viên có đạo đức thừa nhận và chấp nhận chịu trách nhiệm cá nhân vì chất lượng đạo đức của những quyết định và thiếu sót của bản thân họ, đồng nghiệp của họ, công ty của họ, và cộng đồng của họ.

4/ Hãy trung thực trong cả giao tiếp và hành động

Những chuyên viên có đạo đức, trên tất cả, xứng đáng với niềm tin và sự trung thực, là nền tảng của sự tin cậy. Họ không chỉ đáng tin mà còn ngay thẳng và thẳng thắn. Những chuyên viên có đạo đức không cố tình gây hiểu lầm hoặc lừa gạt người khác bằng cách xuyên tạc, nói quá, chỉ nói một phần sự thật, thiếu sót có chọn lọc hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác và khi cần có niềm tin, họ cung cấp những thông tin liên quan và những hiểu lầm thực tế chính xác.

5/ Thể hiện lòng từ bi và sự quan tâm thật sự đến hạnh phúc của những người khác

Những chuyên viên có đạo đức là những người chu đáo, từ bi, nhân từ và tốt bụng. Họ hiểu được khái niệm về các bên liên quan (những người có quyết định có cổ phần vì họ bị ảnh hưởng bởi nó) và họ luôn luôn xem xét các kết quả từ hành động của họ lên mặt kinh doanh, tài chính và tình cảm của tất cả các bên liên quan. Những chuyên viên có đạo đức tìm cách thực hiện mục tiêu kinh doanh của mình bằng cách gây ra ít thiệt hại nhất và tạo ra sản phẩm khả quan nhất.

6/ Hãy đối xử với tất cả mọi người bằng sự tôn trọng

Những chuyên viên có đạo đức thể hiện sự tôn trọng phẩm giá con người, quyền tự chủ, quyền riêng tư, quyền và lợi ích của tất cả những người có cổ phần theo quyết định của họ; họ lịch sự và đối xử với tất cả mọi người với sự tôn trọng và bình đẳng đồng đều bất kể giới tính, chủng tộc hay nguồn gốc quốc gia. Những chuyên viên có đạo đức tuân thủ các Quy tắc Vàng, phấn đấu đối xử với người khác theo cách mà họ muốn được đối xử.

7/ Tuân thủ luật pháp

Những chuyên viên có đạo đức tuân thủ pháp luật, những quy tắc và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ.

8/ Hình mẫu cho danh dự và đạo đức

Những chuyên viên có đạo đức luôn ý thức về những trách nhiệm và cơ hội của vị trí lãnh đạo của họ và tìm kiếm những tấm gương đạo đức tích cực qua hành vi của họ và bằng cách giúp đỡ tạo ra một môi trường trong đó lý luận nguyên tắc và quyết định có đạo đức được đánh giá cao.

9/ Phấn đấu để công bằng và chỉ trong tất cả các giao dịch

Những chuyên viên có đạo đức cơ bản đã cam kết với sự công bằng. Họ không thực thi quyền lực tùy tiện cũng không sử dụng các phương tiện mưu mẹo hoặc không đứng đắn để đạt được hoặc duy trì lợi thế nào đó hay tận dụng quá mức từ những sai lầm hoặc khó khăn của người khác. Những chuyên viên có đạo đức thể hiện cam kết với công lý, đối xử công bằng với từng cá nhân, khoan dung và chấp nhận sự đa dạng. Họ cởi mở; sẵn sàng thừa nhận họ sai và khi thích hợp, họ thay đổi vị trí và niềm tin của họ.

10/ Theo đuổi sự tối ưu mọi lúc đối với tất cả mọi thứ

Những chuyên viên có đạo đức theo đuổi sự xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ của mình, với thông tin đầy đủ và chuẩn bị sẵn sàng, và không ngừng nỗ lực để nâng cao trình độ của họ trong tất cả các lĩnh vực trách nhiệm.

11/ Xây dựng và bảo vệ và gây dựng danh tiếng và đạo đức tốt cho nhân viên của công ty

Những chuyên viên có đạo đức hiểu rõ tầm quan trọng của danh tiếng bản thân và của công ty cũng như tầm quan trọng của niềm tự hào và đạo đức tốt của nhân viên. Vì vậy, họ tránh những lời nói hoặc hành động có thể làm suy yếu sự tôn trọng và họ thực hiện những bước khẳng định để sửa chữa hoặc ngăn chặn hành vi không phù hợp của những người khác.

12/ Giữ lời hứa và thực hiện cam kết

Những chuyên viên có đạo đức có thể được tin cậy bởi vì họ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để hoàn thành giấy tờ và tinh thần của lời hứa và cam kết của mình. Họ không giải thích những thỏa thuận theo cách thức kỹ thuật bất hợp lý hoặc mang tính pháp lý để hợp lý hóa việc không tuân thủ hoặc tạo ra các luận cứ để thoát khỏi cam kết của mình.

S.T Bảo Ngọc

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}