Kỹ năng làm việc nhóm là một kỹ năng rất cần thiết cho các bạn sinh viên ở giảng đường Đại học cũng như khi đã ra trường. Với những bài tập trên giảng đường, những hoạt động trong trường lớp, làm việc nhóm là hoạt động đã gắn liền với sinh viên trong suốt những năm học. Không phải lúc nào làm việc nhóm cũng là điều dễ dàng nhưng khi bạn đã nắm được bí quyết nâng cao năng lượng đội ngũ bạn sẽ có thể kết nối được sức mạnh của các thành viên với nhau, biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể.

Nội dung chương trình đào tạo: