0912232334

Trường Học

Đào tạo Kỹ năng tư duy sáng tạo Cho cán bộ Trường CĐ nghề TP.HCM

Ngày 14 / 02 / 2014, Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo ” dành cho toàn thể các Giáo Viên của Nhà Trường với sự hướng dẫn của Chuyên gia đào tạo Trần […]

DETAIL

Đào tạo kỹ năng làm việc nhóm cho Viện Đào Tạo Quốc Tế IEI

Ngày 19 tháng 01 năm 2014, Viện Đào Tạo Quốc Tế IEI – Đại Học Quốc gia TPHCM đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo ” Kỹ năng làm việc nhóm ” cho các Học viên đang theo học Chương trình đào tạo Đại […]

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Trường ĐH Tài Chính – Marketing

Ngày 12 tháng 12 năm 2013, khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Kinh Doanh do Trường Đại Học Tài Chính – Marketing phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã kết thúc tốt đẹp. Toàn bộ Sinh Viên thuộc hệ chất lượng cao của Trường đã được các Chuyên gia […]

DETAIL

Đào Tạo “Kỹ năng viết CV, Phỏng vấn và Kỹ năng giao tiếp công sở” cho ĐH FPT

Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2013, Trường Đại Học FPT đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “ Kỹ năng viết CV, Phỏng vấn ” và ” Kỹ năng giao tiếp công sở ” cho toàn bộ các Bạn Sinh Viên năm […]

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Và Giải Quyết Vấn Đề cho ĐH Khoa Học Tự Nhiên

Ngày 08 tháng 12 năm 2013, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo CSDN tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Làm Việc Nhóm và Giải Quyết Vấn Đề ” cho toàn bộ các lớp trưởng của Trường dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia đào tạo […]

DETAIL

Đào tạo Kỹ Năng Quản Lý Stress Trong Công Việc

Ngày 06 tháng 12 năm 2013, Trường Kinh Tế Luật đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo ” Kỹ Năng Quản Lý Stress Trong Công Việc ” cho toàn bộ các Bí Thư của khối Giảng Viên và Văn Phòng của Trường dưới sự […]

DETAIL

Đào tạo Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo, Giải Quyết Vấn Đề CĐ Nghề TPHCM

Ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại Hội Trường Lớn, Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổn chức Chương trình ” Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo và Giải Quyết Vấn Đề “, một trong những kỹ năng mềm vô cùng quan trọng cho […]

DETAIL

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh cho ĐH Tài Chính – Marketing

Ngày 13 tháng 11 năm 2013, Trường Đại Học Tài Chính – Marketing đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Kinh Doanh ” cho toàn bộ các Sinh Viên thuộc Hệ Đào Tạo Chất Lượng Cao của Nhà Trường Chương […]

DETAIL

Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm ĐH Khoa Học Tự Nhiên

Ngày 11 tháng 11 năm 2013 tại Hội Trường Lớn, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Làm Việc Nhóm cho khoảng hơn 500 Cán Bộ Đoàn của Trường Chương trình lần này nhằm giúp cho các […]

DETAIL

Đào tạo “kỹ năng hội nhập môi trường doanh nghiệp” tại trường đại học Kinh Tế Luật

Ngày 19 tháng 10 năm 2013, Trường Đại Học Kinh Tế Luật đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Hội Nhập Môi Trường Doanh Nghiệp “ cho toàn thể Sinh viên năm 4 của nhà trường Chương trình nhằm giúp cho các Bạn […]

DETAIL

Đào tạo “kỹ năng nói chuyện trước công chúng” tại trường đại học Kinh Tế Luật

Ngày 20 tháng 10 năm 2013, tại Hội Trường Lớn, Trường Đại Học Kinh Tế Luật đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chúc Chương trình ” Kỹ Năng Nói Chuyện Trước Công Chúng ” cho toàn thể gần Sinh Viên năm 3 của Nhà Trường Chương trình nhằm […]

DETAIL

Đào tạo Kỹ năng làm việc nhóm và Kỹ năng thuyết trình cho sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Luật

Ngày 28 và 29 tháng 09 năm 2013, Trường Đại Học Kinh Tế Luật đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo Kỹ năng làm việc nhóm và Kỹ năng thuyết trình cho các Bạn Sinh Viên Đây là chương trình nằm chuỗi Đào tạo […]

DETAIL

Đào tạo Kỹ năng Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian tại Trường CĐ Nghề TP.HCM

Ngày 27 tháng 09 năm 2013, Trường Cao Đẳng Nghề Thành Phố HCM đã phối hợp với Trung Tâm Tư Vấn và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo ” Kỹ năng Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian “ cho gần 200 Sinh Viên của Nhà Trường […]

DETAIL

Chương Trình Tự Khẳng Định Bản Thân tại trường ĐH FPT

Gần một năm, sau khi thực hiện chương trình Tự khẳng định bản thân tại Trường ĐH Kinh tế – Luật, chương trình đã trở lại cùng Diễn giả Trần Đình Tuấn tại Trường Đại học FPT vào ngày 31/7/2013 được thực hiện bởi các Anh/Chị Phòng Chính trị & CTSV – Viện Quản trị […]

DETAIL