0912232334

Đào tạo “kỹ năng nói chuyện trước công chúng” tại trường đại học Kinh Tế Luật

Ngày 20 tháng 10 năm 2013, tại Hội Trường Lớn, Trường Đại Học Kinh Tế Luật đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chúc Chương trình ” Kỹ Năng Nói Chuyện Trước Công Chúng ” cho toàn thể gần Sinh Viên năm 3 của Nhà Trường

Chương trình nhằm giúp trang bị cho các Bạn sự tự tin khi có dịp thuyết trình cũng như biết cách điều tiết và kiểm soát bài thuyết trình của mình một cách tốt nhất

Bên cạnh các Bạn được chuyên gia chia sẻ những cách thức để có thể sử dụng lời nói hiệu quả, cách nhấn giọng để tạo sự đa dạng cho bài nói cũng như cách thể hiện ngôn ngữ cơ thể phù hợp trong việc tương tác với người nghe

Các chương trình Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên đào tạo tại các trường Đại học và Trung tâm: khóa học kỹ năng giao tiếpKhóa học bán hàng

Một số hình ảnh từ Chương trình :

Xem thêm:

– Đào tạo “kỹ năng hội nhập môi trường doanh nghiệp” tại trường đại học Kinh Tế Luật

– Đào tạo Kỹ năng làm việc nhóm và Kỹ năng thuyết trình cho sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Luật

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}