0912232334

Đào Tạo “Kỹ năng viết CV, Phỏng vấn và Kỹ năng giao tiếp công sở” cho ĐH FPT

Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2013, Trường Đại Học FPT đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “ Kỹ năng viết CV, Phỏng vấn ” và ” Kỹ năng giao tiếp công sở ” cho toàn bộ các Bạn Sinh Viên năm cuối của Trường

Chương trình này nhằm giúp Sinh Viên tự tin hơn trong quá trình tham gia phỏng vấn tuyển dụng tại các Công ty cũng như có thể hội nhập tốt môi trường doanh nghiệp khi chính thức làm việc sau này

Một số hình ảnh từ Chương trình

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}