0912232334

Đào tạo Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo, Giải Quyết Vấn Đề CĐ Nghề TPHCM

Ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại Hội Trường Lớn, Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổn chức Chương trình ” Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo và Giải Quyết Vấn Đề “, một trong những kỹ năng mềm vô cùng quan trọng cho Sinh viên, mỗi cá nhân

Phần đầu Chương trình các Bạn Sinh Viên đã hiểu được tầm quan trọng của việc sáng tạo trong cuộc sống. Sáng tạo không cần những điều lớn lao mà bắt đầu từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống của mỗi Bạn như trong học tập, vui chơi, các hoạt động đoàn hội…..

Tiếp theo các Bạn được Chuyên gia phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu sáng tạo như hay suy nghĩ theo lối mòn, không tìm tòi khám phá những điều mới, không có đột phá trong những ý tưởng…Sau đó các Bạn được chia sẻ những kỹ thuật để phát huy khả năng sáng tạo của mình như : tập hợp ý tưởng, liên kết các vấn đề với nhau, nhìn mới về một vấn đề cũ, suy nghĩ theo chiều ngược lại…

Ngoài ra các Bạn còn được chia sẻ những vấn đề đang gặp phải trong cuộc sống sinh viên và cùng Chuyên gia phân tích mổ xẻ trong việc tìm ra những giải pháp cho những vấn đề chung thường gặp phải.

Sau mỗi tình huống các Bạn được hệ thống, đúc kết thành những quy trình bao gồm các bước căn bản để giải quyết vấn đề từ việc xác định, sáng tạo các giải pháp đa dạng, lựa chọn được giải pháp tối ưu, thực hiện các quyết định cũng như đánh giá, rút kinh nghiệm cho từng hành động

Chương trình được khép lại với sự tự tin của các Bạn Sinh Viên về khả năng phát huy sự sáng tạo của mình trong cuộc sống, học tập và công việc cũng như các Bạn đã tìm được cách thức để có thể đối diện và xử lý hiệu quả các vấn đề của cá nhân và bên ngoài.

Một số khóa học thường xuyên khai giảng hàng tháng tại Cuộc Sống Đúng Nghĩa

Khóa học bán hàngKhóa học thuyết tìnhKhóa học kỹ năng giao tiếp

Một số hình ảnh đào tạo tại khóa học:

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}