0912232334

Đào tạo Kỹ năng tư duy sáng tạo Cho cán bộ Trường CĐ nghề TP.HCM

Ngày 14 / 02 / 2014, Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo ” dành cho toàn thể các Giáo Viên của Nhà Trường với sự hướng dẫn của Chuyên gia đào tạo Trần Ngọc Truyền

Chương trình nhằm giúp cho toàn thể các Giáo Viên nâng cao sự sáng tạo trong công tác giảng dạy cũng như biết cách giúp các Sinh Viên phát huy khả năng sáng tạo thông quá trình học tập của bản thân

Một số hình từ Chương trình :

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}