0912232334

Đào tạo Kỹ năng Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian tại Trường CĐ Nghề TP.HCM

Ngày 27 tháng 09 năm 2013, Trường Cao Đẳng Nghề Thành Phố HCM đã phối hợp với Trung Tâm Tư Vấn và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo ” Kỹ năng Tổ Chức Công Việc và Quản Lý Thời Gian “ cho gần 200 Sinh Viên của Nhà Trường dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia Trần Đình Tuấn

Chương trình này được tài trợ bởi Chính Phủ Mỹ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Chương trình đã giúp cho các bạn Sinh Viên biết cách tổ chức, sắp xếp công việc một cách khoa học cũng như nắm rõ những phương pháp để có thể quản lý thời gian của mình một cách tốt nhất để có thể ứng dụng ngay vào thực tế trong quá trình học tập cũng như cuộc sống

Bên cạnh Chương trình này, Nhà Trường có kế hoạch tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức thêm nhiều Chương trình kỹ năng khác trong những tháng cuối năm 2013 và cả năm 2014 nhằm nâng cao tính nhận thức và khả năng hành động thực tế của toàn thể các Sinh Viên của Nhà Trường.

Một số hình ảnh buổi đào tạo:

 

Xem thêm: tại đây

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}