0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Thuyết Trình Cho ĐH Marketing

Từ ngày 18 / 05 đến 13 / 07 / 2013, Trường Đại Học Tài Chính Marketing TPHCM phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Thuyết Trình cho toàn bộ Sinh Viên thuộc Hệ Đào Tạo Chất Lượng Cao. Khóa học được sự hướng dẫn của Chuyên gia đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa Cao Văn Tài

Một số hình ảnh tại khóa đào tạo :

Chuyên gia đào tạo hướng dẫn học viên thực hành tinh huống

Sinh viên trương Marketing chụp hình lưu niệm chùng chuyên gia Trân Đình Tuấn.

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}