0912232334

Đào tạo Kỹ năng làm việc nhóm và Kỹ năng thuyết trình cho sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Luật

Ngày 28 và 29 tháng 09 năm 2013, Trường Đại Học Kinh Tế Luật đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo Kỹ năng làm việc nhómKỹ năng thuyết trình cho các Bạn Sinh Viên

Đây là chương trình nằm chuỗi Đào tạo kỹ năng của Nhà Trường nhằm giúp các bạn sinh viên nâng cao kỹ năng của bản thân để có thể thích ứng với môi trường làm việc của các Doanh nghiệp sau khi ra Trường.
Một số hình ảnh của Chương trình đào tạo :
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}