0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Và Giải Quyết Vấn Đề cho ĐH Khoa Học Tự Nhiên

Ngày 08 tháng 12 năm 2013, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo CSDN tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Làm Việc Nhóm và Giải Quyết Vấn Đề ” cho toàn bộ các lớp trưởng của Trường dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia đào tạo Nguyễn Thị Vân Anh

Đầu Chương trình các Bạn đã nêu lên những khó khăn của mình trong quá trình làm việc nhóm như : không quản lý được thời gian, không thống nhất được ý kiến của mọi người, không đạt được những mục tiêu đặt ra từ ban đầu, trưởng nhóm chưa phát huy được vai trò của mình… Với mỗi khó khăn các Bạn đã được Chuyên gia phân tích, chia sẻ và đưa ra cách giải quyết phù hợp

Tiếp theo các Bạn được tham gia vào các hoạt động, đóng vao các tình huống để cùng với nhau giải quyết các vấn đề đang gặp phải trong cuộc sống. Những cản trở của các Bạn trong việc giải quyết vấn đề là không xác định được cụ thể vấn đề của mình, không đưa ra được các giải pháp phù hợp, thường không đánh giá và xem xét những gì mình đã thực hiện để rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân

Cuối chương trình Chuyên gia đã tổng hợp, đúc kết để giúp các Bạn hệ thống lại các phương pháp và kỹ thuật để nhằm tăng sự hiệu quả trong quá trình làm việc nhóm, cũng như biết cách giải quyết các vấn đề của mình một cách hợp lý với những giải pháp tối ưu nhất.

Một số hình ảnh từ Chương trình :

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}