0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm ĐH Khoa Học Tự Nhiên

Ngày 11 tháng 11 năm 2013 tại Hội Trường Lớn, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Làm Việc Nhóm cho khoảng hơn 500 Cán Bộ Đoàn của Trường

Chương trình lần này nhằm giúp cho các Bạn nâng cao kỹ năng làm việc nhóm để tăng khả năng điều hành nhóm, biết cách tạo ra sự phối hợp giữa các thành viên trong việc hướng đến các mục tiêu chung, xử lý tốt các xung đột trong quá trình làm việc….

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiện phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Năng triển khai các Chương trình đào tạo kỹ năng cho các Bạn Sinh Viên. Trong tương lai hai bên sẽ tiếp tục triển khai các Chương trình khác nhằm giúp cho các Bạn Sinh Viên ngày càng nâng cao kỹ năng để có thể đáp ứng các nhu cầu và kỳ vọng của các Doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tiêu biểu từ Chương trình :

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}