0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Trường ĐH Tài Chính – Marketing

Ngày 12 tháng 12 năm 2013, khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Kinh Doanh do Trường Đại Học Tài Chính – Marketing phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã kết thúc tốt đẹp.

Toàn bộ Sinh Viên thuộc hệ chất lượng cao của Trường đã được các Chuyên gia chia sẻ và hướng dẫn các kỹ năng giao tiếp để giúp các Bạn có thể tự tin khi gặp gỡ các khách hàng cũng như tăng khả năng đàm phán, thương lượng với các đối tác sau này.

Một số hình ảnh từ Chương trình :

Một số khóa học kỹ năng khác thường xuyên đào tạo tại các Trường ĐH trong cả nước:

Kỹ năng bán hàngKỹ năng Thuyết trình – Kỹ năng làm việc nhóm

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}