0912232334

Đào tạo Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh cho ĐH Tài Chính – Marketing

Ngày 13 tháng 11 năm 2013, Trường Đại Học Tài Chính – Marketing đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình ” Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Kinh Doanh ” cho toàn bộ các Sinh Viên thuộc Hệ Đào Tạo Chất Lượng Cao của Nhà Trường

Chương trình nhằm giúp cho các Bạn Sinh Viên nâng cao những kiến thức và kỹ năng giao tiếp trong công sở cũng như các đối tác để nhằm trang bị cho các Bạn những cách thức ứng xử phù hợp và chuyên nghiệp với mọi đối tượng

Trong suốt Chương trình các Bạn được tham gia xử lý các tình huống, đóng vai để hóa thân vào các nhân vật…để cùng nhau trải nghiệm và rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân trong các hoạt động giao tiếp và đặc biệt là được Chuyên gia đúc kết những quy trình, phương pháp và kỹ thuật để việc giao tiếp được hiệu quả.

Một số hình ảnh từ Chương trình :

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}