0912232334

Đào Tạo Chuỗi Kỹ Năng Giao Tiếp, Thuyết Trình, Phỏng Vấn Cho FPT

Từ ngày 23 / 05 đến 01 / 06 / 2013, Trường Đại Học FPT phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức chuỗi Chương Trình : Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình và Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng cho toàn bộ các Sinh Viên năm cuối của Trường. Chương trình được đào tạo bởi Chuyên gia, Diễn giả Trần Đình Tuấn

Một số hình ảnh tại khóa đào tạo:

Diễn giả Trần Đình Tuấn trình bày những nội dung nền tảng để giao tiếp tốt

Học viên làm bìa tập cá nhân

Học viên FPT cùng Chuyên gia chụp hình lưu niệm

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}