0912232334

Khóa học bán hàng (22-24/8/2013)

Ngày 22, 23 & 24/8/2013, Trung tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức lớp đào tạo Kỹ năng bán hàng với sự chia sẻ của Chuyên gia Lý Kiến Vinh.Các học viên đã có những trải nghiệm thú vị về bán hàng thông qua những bài tập tình huống và đóng vai.Bằng những trải nghiệm ngay trong giờ học giúp học viên có những cảm nhận thực tế những vấn đề cần xử lý.

Một số hình ảnh lớp học:

(học viên khởi động.. 😀 )

 (học viên đang  thực hành nhóm)

(giáo viên chỉ ra những điểm yếu cần phải khắc phục  và trình bày các giải quyết cho học viên ,cuối buổi cả lớp chụp ảnh lưu niệm)

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}