0912232334

Kèm Cặp Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả Tháng 03 Tại TP.HCM

Từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 03 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả dành cho tất cả các Anh Chị Học viên tại khu vực phía Nam
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}