0912232334

Đào Tạo Public Lớp Bán Hàng Tại Hà Nội Khóa 09-05-2016

Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 05 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Bán Hàng Và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả dành cho tất cả các Anh Chị Học viên tại Khu vực Phí Bắc
Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên khai giảng hàng tháng khóa học kỹ năng bán hàng và chăm sóc  khách hàng tại Hà Nội và Tp.HCM, các bạn có thể xem thêm nội dung Khóa học bán hàng và lịch khai giảng lớp Public.
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}