0912232334

Đào tạo Public Hà Nội 25-07-2016: Kỹ năng giao tiếp và Thuyết trình chuyên nghiệp

Ngày 25 tháng 07 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Chuyên Nghiệp dành cho các Anh Chị tại khu vực phía Bắc .

=> Tham khảo thêm về  khóa học kỹ năng giao tiếp và thuyết trình của Cuộc Sống Đúng Nghĩa

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}