0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Trình Bày Thuyết Phục Tháng 11 Tại Hà Nội

Ngày 28 tháng 11 năm 2015 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Trinh cho toàn thể các Anh Chị Học Viên tại Khu vực Phía Bắc
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo tại Facebook:

Cảm ơn các bạn, Tinh thần học tập người Hà Nội thật tuyệt vời, Dù thời tiết vào mùa đông, giáng sinh sắp đến gần nhưng c…

Posted by Cuộc Sống Đúng Nghĩa Group on Hình Ảnh Khóa Học

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}