0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Trình Bày Public Hà Nội 22-02-2016

Từ ngày 22 đến 25 tháng 02 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã triển khai Chương trình đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình dành cho các Anh Chị Học Viên tại khu vực Phía Bắc
==>Tham khảo lịch khai giảng Public tháng 03/2016: Khóa học kỹ năng giao tiếp và trình bày thuyết phục
 Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}