0912232334

Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả cho học viên TP.HCM tháng 01/2016

Ngày 10 tháng 01 năm 2016 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo kèm cặp Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả cho các Anh Chị Học Viên tại Khu Vực Phía Nam
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Xem hình ảnh lớp học tại Facebook:

 

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}