0912232334

Đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả cho học viên Hà Nội 01/2016

Ngày 16 tháng 01 năm 2016 tại Hà Nội, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo Public Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Hiệu Quả dành cho các Anh Chị tại Khu Vực Phía Bắc
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}