0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Tháng 11 Tại TP.HCM

Ngày 09 tháng 12 năm 2015 tại TPHCM, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình dành cho các Anh Chị tại Khu vực phía Nam

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Hình ảnh khóa học kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tháng 11/2015 tại TP.HCM

Posted by Cuộc Sống Đúng Nghĩa Group on 13 Tháng 12 2015

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}