0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Cuộc Sống Đúng Nghĩa TP.HCM

Song song chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp ứng xử” diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 19/8/2013 đến 21/8/2013, tại TP.HCM Cuộc Sống Đúng Nghĩa  tổ chức dưới sự hướng dẫn của Chuyên gia Trần Văn Dũng.  Chương trình là sự kết hợp giữa kỹ thuật trong giao tiếp và kỹ năng giao tiếp ứng xử khéo léo, thuyết phục.

Một số hình ảnh tại khóa học:

Các học viên đang thể hiện tài giao tiếp ứng xử của mình với người lạ

Tiếp theo là màn khởi động lấy năng lượng cho buổi học được tốt nhất

Chuyên gia chia sẻ những kiến thức về kỹ năng giao tiếp cần trang bị mỗi cá nhân

Cùng với đó là học viên đưa ra những khó khăn trong việc giao tiếp để cùng tháo gỡ

Các học viên cùng chuyên gia Trần Văn Dũng

{"wp_error":"cURL error 60: SSL certificate problem: certificate has expired"}