0912232334

Đào Tạo Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng tại TP.HCM

Ngày 11 tháng 11 năm 2013, tại Tòa Nhà ATHENA, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa đã tổ chức Chương trình đào tạo ” Kỹ Năng Bán Hàng và Chăm Sóc Khách Hàng Hiệu Quả

Mỗi nhóm chọn cho mình một cái tên, một đội truowntr,  một Sologan và cách thể hiện Sologan đó

Chương trình này đã được rất nhiều Doanh nghiệp quan tâm, trong đó có Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, Công ty TNHH Ô TÔ Sao Bắc,   với mục đích giúp cho đội ngũ bán hàng của mình ngày càng hoàn thiện và nâng cao kỹ năng bán hàng nhằm nâng cao doanh số trong giai đoạn khủng hoảng cũng như biết cách chăm sóc các khách hàng hiện có để giúp cho họ trở thành những khách hàng trung thành của doanh nghiệp.

Một số chương trình đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên đào tạo tại các Doanh nghiệp: Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đàm phán thương lượng, chăm sóc khách hàng, văn hóa doanh nghiệp,….

Một số hình ảnh từ Chương trình :

{"wp_error":"cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}